Anti Aging DPU Club
/

ติดต่อได้ที่ 02-954-7300 หรือ antiagingclub@dpu.ac.th

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บทความ

อาหารพื้นบ้าน.....ภูมิปัญญาแห่งการมีอายุยืนยาว

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ติดตามข่าวการพบปะกันของสองท่านผู้นำแห่งเกาหลีที่ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งความสามัคคีปรองดองของชนชาติ อ่านต่อ..

ความสุข.....พิ้นฐานของการมีอายุยืน

คนที่อยู่ในวัยเด็กก็อยากจะเป็นผู้ใหญ่ไวไวเพราะจะได้ทำอะไรด้วยตนเองได้ ส่วนคนที่เริ่มสูงวัยก็ไม่ค่อยอยากจะให้วันเวลาผ่านไปเร็วเท่าไร อ่านต่อ..

อาหารแบบซินเกียงใต้

การเดินทางไปศึกษาวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของผู้คนในที่ต่างๆทำให้ได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมอันดีงามที่ตกทอดกันมานานนับเป็นพันๆปี อ่านต่อ..

อาหารสุขภาพสไตล์คนลาว

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับการแพทย์ด้านสุขภาพแบบบูรณาการที่เป็นแนวทางในการดูแลด้านการแพทย์สมัยใหม่ อ่านต่อ..